تبليغات‌ويژه
كلينيك صنعت شهرك صنعتي پايتخت

  معرفي‏نامه شغلي (رزومه)
 جستجوي فرصت‏هاي شغلي
 فهرست آگهي‏هاي استخدام
  عضويت در ‌بانك كارآموزان
معرفي فرصت شغلي
جستجوي متقاضيان استخدام
مشخصات شرکت / موسسه
جستجوي‌كارآموزان
 مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس مرتبط - كارشناس تحقيق بازار و بررسي طرح‌ها

 ديپلم / كارداني - كارمند - آقا

 فوق دیپلم ماشین ابزار - تراشكار - 1نفر - سنقر

 دیپلم فنی - كارگر فنی - 2نفر - سنقر

 فوق دیپلم انبارداری - انباردار - 1نفر - سنقر

 فوق دیپلم فنی - مونتاژ كار - 4نفر - سنقر

 دیپلم فنی - نقاش - 2نفر - سنقر

 دیپلم فنی- ورق كاری - قطعه زن - 6نفر - سنقر

 دیپلم فنی-جوشكاری - جوشكار co2 - 3نفر - سنقر

 دیپلم فنی-جوشكاری - جوشكار برق - 3نفر - سنقر

 مهندسی مكانیك جامدات - مهندس طراح - 1نفر - سنقر

 فوق دیپلم برق - برق – برق خودرو - 1نفر - سنقر

 مهندسی صنایع - برنامه ریزی تولید - 1نفر - سنقر

 مهندس مكانیك - كنترل كیفیت - 2نفر - سنقر

 لیسانس بازرگانی یا مرتبط - كارشناس فروش تهران - آقا

 لیسانس بازرگانی یا مرتبط - كارشناس فروش شهرستان - آقا - تهران و شهرستانها

 لیسانس بازرگانی - كارشناس بازاریابی - آقا - تهران

 كارداني يا كارشناسي مكانيك خودرو يا رشته هاي مرتبط - مكانيك - آقا - كرمان

 كارداني يا كارشناسي حسابداري - حسابداري - آقا - كرمان

 مدرك مرتبط - كارمند خانم و آقا

 كارشناسي/ كارشناسي ارشد مهندسي - كارشناس امنیت - اصفهان

 مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس مرتبط - كارمند بازرگانی

 ليسانس مديريت بازرگاني - كارشناس بازرگاني - ترجيحا خانم - تبريز

 مرتبط - كارشناس فروش مركز تماس / داشتن سابقه كار ترجيحا در شركت‌‌هاي مرتبط

 دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته مهندسی مكانیك (كلیه گرایش ها – كلیه مقاطع) - كارشناس توانمند و كارآمد - پروژه اي - پاره وقت

 حداقل ديپلم فني برق - مكانيك - تعميركار - كرج / شهريار

 كارشناسی مرتبط - منشی خانم

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 كارشناس برق و مخابرات - كارشناس فروش

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 كارشناس كامپیوتر، الكترونیك و مخابرات - كارشناس فنی - ترجیحا آقا

 كارشناسی مرتبط - منشی

 حسابداري - كارشناس حسابداری

 مرتبط - تحصيلدار با موتور

 مرتبط - تعميركار ليفتراك

 مرتبط - مكانيك ماشين‌هاي سنگين و ديزلي

 مرتبط - راننده پايه يك

 مرتبط - برقكار خودرو

 مرتبط - انباردار

 مرتبط - مسئول دفتر مديريت با روابط عمومي بالا

 ليسانس - كارشناس برق و تاسيسات

 ليسانس - كارشناس اداري (آشنا به امور كارگزيني و جذب)

 فوق ليسانس و ليسانس - كارشناس ارشد و كارشناس حقوقي (كليه گرايش‌ها)

 فوق ليسانس و ليسانس - كارشناس ارشد و كارشناس لجستيك

 فوق ليسانس و ليسانس - كارشناس ارشد و كارشناس تحليل بازار

 فوق ليسانس و ليسانس - كارشناس ارشد و كارشناس حقوق و دستمزد

 فوق ليسانس و ليسانس - كارشناس ارشد و كارشناس بيمه

 ليسانس - مدير مالي، رئيس حسابداري در بخش‌هاي مختلف، كارشناس حسابداري در كليه سطوح

 كارشناسی ابزار دقیق/برق/مكانیك - كارشناس فروش ابزار دقیق

 كارشناس مديريت، IT، مهندسي صنايع، علوم مالي - مدير آموزش

 كارشناسي ارشد مديريت مهندسي صنايع، IT - مدير منابع انساني سيستم‌ها و انفورماتيك

 كارشناس حسابداري، حسابرسي علوم مالي، مديريت صنعتي، IT - مدير پشتيباني و تحليلگر نرم‌افزارهاي مالي و اداري

 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، MBA - مدير ارشد فروش و بازاريابي

 فوق لیسانس / لیسانس حسابداری - كارشناس حسابداری فروش و انبار

 مرتبط - كارشناس حسابداري

 مرتبط - سرپرست حسابداري پخش و توزيع

 مرتبط - مسئول دفتر مالي

 مرتبط - سرپرست حسابداري عمومي

 مرتبط - سرپرست حسابداري انبار و خريد

 مرتبط - سرپرست خزانه‌داري

 مرتبط - سرپرست حسابداري (گزارش و بودجه)

 كارشناس/كارشناس ارشد متالورژي - گرايش استخراج - كارشناس ارشد فرايند

 لیسانس یافوق‌لیسانس رشته مدیریت یاعلوم اجتماعی گرایش جامعه‌شناسی یاارتباطات- آقا/خانم – بین 25 الی 35 سال - كارشناس روابط عمومی

 دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران (زلزله- سازه) - كارشناس توانمند و كارآمد - پروژه اي - پاره وقت

 دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته مهندسی مكانیك (كلیه گرایش ها – كلیه مقاطع) - كارشناس توانمند و كارآمد - پروژه اي - پاره وقت

 كارداني يا كارشناسي - منشي خانم يا آقا - پاكدشت

 مدرك مرتبط - كارشناس دفتر فنی برق و ابزار دقیق جهت كار در عسلویه با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

 مدرك مرتبط - كارشناس دفتر فنی pipingجهت كار در عسلویه با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

 مدرك مرتبط - كارشناس حسابداری با حداقل یك سال سابقه كار ترجیحا در امور پیمانكاری

 مدرك مرتبط - كارشناس كنترل پروژه با حداقل دو سال سابقه كار

 اداري - كارمند اداری - تهران

 حداقل ليسانس - برنامه نویس

 حداقل ليسانس - كارشناس شبكه

 مدرك مرتبط - كارمند ارائه نمونه و تست محصولات - تمام وقت و هم پاره وقت

 مدرك مرتبط - انباردار

 مدرك مرتبط - نصاب و پشتیبان

 مدرك مرتبط - كارشناس فروش

 مدرك مرتبط - كارشناس بازاریابی صندوقهای فروشگاهی

 مدرك مرتبط - كارشناس برنامه نویسی

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار

 كليه مقاطع تحصيلي و دانشگاهي - كارآموز

 كامپيوتر - تكنسين كامپيوتر

 مكانيك خودرو يا رشته هاي مرتبط - كارداني يا كارشناسي - آقا - كرمان

 حسابداري - كارداني يا كارشناسي - آقا - كرمان

 كارداني يا كارشناسي مديريت يا صنايع - كارشناس فروش - غرب تهران

 لیسانس - كارشناس اداری -آقا - كارخانه حومه كرج

 حداقل لیسانس - كارشناس خدمات رفاهی و بیمه و وزش - كارخانه حومه كرج

 لیسانس - كارشناس منابع انسانی - كارخانه حومه كرج

 لیسانس حسابداری - كارشناس حسابداری - تهران

 لیسانس جامدات - مهندس مكانیك - كارخانه حومه كرج

 لیسانس حسابداری - حسابداری خرید - تهران

 لیسانس كارشناس صنایع/كنترل پروژه - رئیس كنترل پروژه - كارخانه حومه كرج

 لیسانس نرم افزار - كارشناس نرم افزار - تهران

 لیسانس كارشناس صنایع - كارشناس صنایع /برنامه ریزی - كارخانه حومه كرج

 لیسانس كارشناس صنایع - كارشناس صنایع/ تولید - كارخانه حومه كرج

 حداقل لیسانس بازرگانی- فنی - كارشناس فروش - بازاریابي - آقا

 1- دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران (زلزله- سازه) - پروژه ای و پاره وقت

 مكانيك - كارشناس / كارشناس ارشد مكانيك

 صنايع - كارشناس / كارشناس ارشد صنايع - آقا

 لیسانس / فوق لیسانس رشته هاي مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار - تهران

 
کارجوي گرامي! اين قسمت امکان دسترسي سريع به فرصت هاي شغلي وآگهي هاي استخدامي موجود را فراهم مي سازد .
عنوان شغل :  

سازمان همياري و اشتغال دانش آموختگان
پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران
پذيرش رايگان آگهي استخدامي در جابيران
نظام جامع اطلاع رساني بازار كار

منابع
‌طرحهاي ‌خود‌اشتغالي
ثبت ‌نام در جابيران
مشاوره شغلي
آزمون و سنجش
فرصت‌هاي‌ آموزشي
‌پيشرفت‌ شغلي
مراكز‌ كاريابي
پذيرش‌آگهي‌ و‌ تبليغات
پيوند‌هاي‌ مفيد
جابيران استاني

نظرسنجي

کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.


 
تعدادنظرات‌ارسالي:1095


آمار بازديد‌صفحات
امروز: 676
مرداد ماه: 203,251
کل: 56,081,566

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان همياري اشتغال دانش‌‌آموختگان مي‌باشد.