تبليغات‌ويژه
تبليغات در جابيران

  معرفي‏نامه شغلي (رزومه)
 جستجوي فرصت‏هاي شغلي
 فهرست آگهي‏هاي استخدام
  عضويت در ‌بانك كارآموزان
معرفي فرصت شغلي
جستجوي متقاضيان استخدام
مشخصات شرکت / موسسه
جستجوي‌كارآموزان
 دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته حسابداری - كارآموز حسابداری - رايگان - تهران

 اداري - كارمند اداری خانم (امور دفتری) - تهران

 حداقل فوق دیپلم - مسئول دفتر - خانم - تهران

 لیسانس حسایداری - كارشناس حقوق و دستمزد - آقا - تهران

 لیسانس حسایداری - كارشناس بودجه و گزارشات - آقا - تهران

 لیسانس نرم افزار - كارشناس نرم افزار - تهران

 فوق دیپلم مكانیك(ساخت و تولید-نقشه كشی صنعتی) - بازار یاب و اپراتور دستگاه اسكنر سه بعدی - تهران

 مدرك مرتبط - راننده لیفتراك - آقا - اصفهان

 دیپلم و فوق دیپلم - اپراتور خط تولید - آقا - اصفهان

 فوق دیپلم مكانیك - تكنسین تاسیسات - آقا - اصفهان

 لیسانس گرافیك - كارشناس طراحی - خانم - اصفهان

 لیسانس طراحی لباس گرایش چاپ پارچه - كارشناس نمونه گیری چاپ - خانم - اصفهان

 ليسانس حسابداري - حسابدار - خانم - تهران

 ديپلم - كليه رشته ها - بازارياب - آقا - تهران و حومه

 ليسانس - كليه رشته ها - كارمند فروش - خانم - تهران

 فوق دیپلم فني و مهندسي - كارشناس فروش - تهران و حومه

 ليسانس/فوق ليسانس مديريت بازرگاني/مديريت صنعتي/MBA - كارشناس خدمات پس از فروش

 ليسانس/فوق ليسانس مديريت بازرگاني/MBA - كارشناس بازرگاني خارجي

 مدیریت مالی - حسابداری - حداقل لیسانس - آقا

 مهندسی كامپیوتر و فناوری اطلاعات (IT) - كارآموز

 مدیریت بازرگانی، صنعتي–مهندسي صنايع،اقتصاد،زبان انگليسي - كارشناس بازرگاني خارجي - آقا

 كارداني ساخت و توليد يا ماشين ابزار - تكنسين فني ابزارسازي - آقا - 2 نفر - اراك

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي صنايع - كارشناس مهندسي صنايع - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك - كارشناس مهندسي مكانيك - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي برق الكترونيك - كارشناس تعميرات ابزاردقيق - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك - كارشناس تعميرات مكانيك - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي - سرپرست مهندسي فرآيند - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي صنايع - رئيس برنامه ريزي توليد - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي صنايع - رئيس توسعه سيستم هاي مكانيزه - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس رشته هاي مرتبط - رئيس انبار - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك - رئيس مهندسي عمومي - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي - رئيس خدمات فني - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك - رئيس تعميرات - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي - مدير توليد - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي - معاون بهره برداري - خوزستان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي - معاون مجتمع - خوزستان

 ديپلم – فوق ديپلم مكانيك- تاسيسات - تكنسين تاسيسات - اصفهان

 ديپلم – فوق ديپلم مكانيك- تاسيسات - تكنسين تعميرات ماشين آلات صنعتي - اصفهان

 ديپلم – فوق ديپلم مكانيك- تاسيسات - كمك انباردار - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس طراحي صنعتي - طراح صنعتي - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس رشته هاي مرتبط - انباردار - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي صنايع - كارشناس كنترل پروژه - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك - كارشناس طراحي تاسيسات ( صنعتي) - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي برق الكترونيك - كارشناس طراحي ابزاردقيق ( صنعتي) - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي برق قدرت - كارشناس طراحي برق ساختماني - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك - كارشناس طراحي تاسيسات ساختماني - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس رشته هاي مرتبط - كارشناس خريد (برق و مكانيك) - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس حسابداري - كارشناس خزانه - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس حسابداري - كارشناس انبار و اموال - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس حسابداري - كارشناس بهاي تمام شده - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي – گرايش پليمر - محقق پليمر - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي صنايع - كارشناس ارشد صنايع - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي شيمي – گرايش پليمر - سرپرست مهندسي فرآيند - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس رشته هاي مرتبط - مدير روابط عمومي - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس رشته هاي مرتبط - مدير انبار - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك – مهندسي متالورژي - مديرفني طراحي قطعات صنعتي - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس مهندسي مكانيك – مهندسي متالورژي - مدير كارگاه ساخت قطعات صنعتي - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس رشته هاي مرتبط - مدير خريد و تداركات صنعتي - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس حسابداري - رئيس مركز حسابداري صنعتي - اصفهان

 ليسانس – فوق ليسانس حسابداري - قائم مقام مدير امورمالي - اصفهان

 فروش - كارشناس فروش - 2 نفر

 فوق دیپلم یا لیسانس كامپیوتر(سخت افزار/نرم افزار) یا IT - كارشناس نرم افزار و كامپیوتر

 فوق دیپلم یا لیسانس رشته های مرتبط - كارمند پشتیبانی فروش

 فوق دیپلم یا لیسانس آمار، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های مرتبط - حسابدار (تمام وقت/پاره وقت)

 فروش - سرپرست فروش آشنا به برنامه ريزي استراتژيك فروش خودرو

 كارداني يا كارشناسي - مسئول دفتر

 فیزیك،الكترونیك و شیمی - كارشناس خانم

 مدرك مرتبط - بازاریاب (ویزیتور) با وسیلیه نقلیه(ماشین یا موتور) - تهران

 مدرك مرتبط - نصاب و پشتیبان / دارای دانش عمومی كامپیوتر و الكترونیك

 مدرك مرتبط - كارشناس فروش سازمانی

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار / مسلط به SQL

 شیمی - كاردان یا كارشناس / خانم

 فوق دیپلم و لیسانس حسابداری و یا رشته های مرتبط - كارشناس واحد مالی ـ حسابداری (كد تخصص393)

 كارمند خدمات مشتریان و پشتیبانی فروش (كدتخصص356) - كارمند خدمات مشتریان و پشتیبانی فروش (كدتخصص356)

 حداقل مدرك لیسانس - كارشناس فروش بيمه - استان قم

 مدرك لیسانس - كارشناس فروش بيمه - استان سمنان

 مدرك مرتبط - كارشناس بازرگانی خارجی

 مهندسی مكانیك - كارشناس كنترل كیفیت

 حداقل كاردانی - كمك حسابدار -خانم - حقوق ثابت ( توافقی )

 حداقل كاردانی - منشی فروش - خانم - حقوق ثابت ( توافقی )

 حداقل كاردانی - كارشناس فروش - حقوق ثابت + پورسانت

 كارشناس كامپيوتر - كارشناس فني و ماهر

 مهندسي مكانيك / مهندسي صنايع / مديريت صنعتي - كارشناس فروش ماشين آلات صنعتي

 مدرك مرتبط - راننده لیفتراك - آقا - اصفهان

 فوق دیپلم مكانیك - تكنسین تاسیسات - آقا - اصفهان

 دیپلم و فوق دیپلم - اپراتور خط تولید - آقا - اصفهان

 لیسانس گرافیك– طراحی لباس - كارشناس طراحی - خانم - اصفهان

 لیسانس مكانیك - سرپرست نگهداری و تعمیرات - آقا - اصفهان

 ليسانس نرم افزار يا رشته هاي مرتبط - پشتيباني سيستمهاي نرم افزازي - تهران

 ليسانس نرم افزار يا رشته هاي مرتبط - كارشناس توسعه دهنده سيستمهاي نرم افزاري در محيط وب - تهران

 مدرك مرتبط - كارشناس خريد و فروش ملزومات تجهيزات IT / برق و مخابرات

 برق صنعتي / ساختماني / مخابرات / شبكه كامپيوتر - تكنسين

 نقشه برداري - تكنسین نقشه برداری با 3 سال سابقه كار

 مدرك مرتبط - كارشناس صادرات - خانم و آقا - 2 نفر

 فروش - كارشناس فروش - خانم - 5 نفر

 كارشناس يا كارشناس ارشد صنايع/مديريت - كارشناس فروش و برنامه ريزي فروش - غرب تهران

 كارشناس/كارشناس ارشد مديريت، صنايع و MBA - مدير بازاريابي

 مدرك مرتبط - مدير بازرگاني - تهران

 مدرك مرتبط - منشي - تهران

 دیپلم به بالا - مسئول دفتر واحد منابع انسانی

کارجوي گرامي! اين قسمت امکان دسترسي سريع به فرصت هاي شغلي وآگهي هاي استخدامي موجود را فراهم مي سازد .
عنوان شغل :  

سازمان همياري و اشتغال دانش آموختگان
پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران
پذيرش رايگان آگهي استخدامي در جابيران
نظام جامع اطلاع رساني بازار كار

منابع
‌طرحهاي ‌خود‌اشتغالي
ثبت ‌نام در جابيران
مشاوره شغلي
آزمون و سنجش
فرصت‌هاي‌ آموزشي
‌پيشرفت‌ شغلي
مراكز‌ كاريابي
پذيرش‌آگهي‌ و‌ تبليغات
پيوند‌هاي‌ مفيد
جابيران استاني

نظرسنجي

کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.


 
تعدادنظرات‌ارسالي:1117


آمار بازديد‌صفحات
امروز: 11,841
فروردين ماه: 185,945
کل: 57,720,250

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي‌باشد.