تبليغات‌ويژه
تبليغات در جابيران

  معرفي‏نامه شغلي (رزومه)
 جستجوي فرصت‏هاي شغلي
 فهرست آگهي‏هاي استخدام
  عضويت در ‌بانك كارآموزان
معرفي فرصت شغلي
جستجوي متقاضيان استخدام
مشخصات شرکت / موسسه
جستجوي‌كارآموزان
 كارشناسي - مسئول دفتر مدير عامل - خانم - اصفهان

 مهندسي پزشكي – پيرا پزشكي - كارشناس فروش - آقا - اصفهان

 كارشناسي ترجيحا مديريت بازرگاني – مهندسي پزشكي – پيراپزشكي - كارشناس فروش - اصفهان

 كارشناسي مرتبط - مسئول اجرایی پروژه

 كارشناسي مرتبط - كارشناس شبكه (HELP DESK)

 كارشناسي مرتبط - كارشناس طراحی Active شبكه/ مركز داده

 كارشناسي مرتبط - كارشناس طراحی Passive شبكه/ مركز داده

 مدرك مرتبط - كارشناس كنترل كیفی

 مدرك مرتبط - كارشناس امور قراردادهای پشتیبانی نرم افزار

 مدرك مرتبط - نصاب و پشتیبان

 مدرك مرتبط - كارشناس برنامه نویسی

 مدرك مرتبط - كارشناس فروش سازمانی

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار - خانم

 حداقل ديپلم - ویزیتور - آقا - شيراز

 حسابداري - كارشناسی و كارشناسی ارشد - قشم

 اداري - منشی اداری - خانم - تهران

 مهندسين برق - مخابرات و يا مهندسين كامپيوتر - مهندس مخابرات و كامپيوتر - تهران

 كامپيوتر - برق - الكترونيك و ... - كارشناس فني - فروش

 حداقل لیسانس - متصدی تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات - آقا و خانم - كرج

 حداقل ديپلم - برقكار خودرو - آقا - كرج

 حداقل ديپلم - مكانیك و تعمیركار خودرو - آقا - كرج

 حداقل دیپلم - تكنسین تعمیرات یخچال (سرویس كار یخچال) - آقا - كرج

 دیپلم - راننده پخش - آقا - كرج

 حداقل ديپلم - ویزیتور - آقا - كرج

 لیسانس شیمی - كارشناس فروش - غرب تهران

 ليسانس - كارشناس فروش بيمه - استان سمنان

 لیسانس - كارشناس فروش بيمه - استان قم

 كارشناس سخت افزار/نرم افزار - كارشناس امور پشتیبانی - آقا

 كارشناسی نرم افزار/ گرافیك - كارشناس طراح وب

 كارشناسی نرم افزار - راهبر و توسعه دهنده سامانه‌های مبتنی بر شیرپوینت

 مهندسی صنایع / مدیریت - كارشناس سیستمها و روشها - آقا - تهران

 ترجیحا آشنا به الكترونیك - كارشناس توليد - خانم

 حسابداري - كارشناس حسابداری

 كارشناسی مرتبط - منشی

 كامپیوتر، الكترونیك و مخابرات - كارشناس فنی ترجیحا آقا

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 برق و مخابرات - كارشناس فروش

 مدرك كارشناسي و مسلط به نرم افزارهاي Office و تسلط نسبي به زبان انگليسي - مسئول امور اداري و كارگزيني

 مدرك كارشناسي فني (از قبيل برق، مكانيك، صنايع و ...) - كارشناس ارشد MBA

 با توجه به آگهي - كارشناس مهندسی صنایع / سابقه كار در زمینه فروش یا واحدهاي ستادي پشتیبانی فروش

 با توجه به آگهي - كارشناس مهندسی برق/ سابقه كار در زمینه فروش يا واحد‌هاي پشتيباني فني فروش

 حداقل لیسانس - مكانیك (سیالات) - الكترونیك / مرد / ساكن گيلان

 ليسانس حسابداري - كارشناس حسابداری خزانه

 ليسانس مهندسي صنايع –مديريت شیمی نساجی یا شیمی - كارشناس بازرگاني

 لیسانس ویا فوق لیسانس شیمی - كارشناس فروش - خانم - تهران

 حسابداری - حسابرسی داخلی - آقا - پاره وقت

 دانشجوی مقطع انترنی، رزیدنتی و یا متخصص در حال گذراندن طرح در تمامی تخصص های رشته پزشكی - كارشناس تولید محتوای آموزشی پزشكی

 ریاضی، دبیری ریاضی، آموزش ابتدایی، تكنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مهندسی و پزشكی - كارشناس تولید محتوای آموزشی

 روابط عمومی، روزنامه نگاری، خبرنگاری، بازرگانی و... - كارشناس روابط عمومی

 مدرك مرتبط - كارشناس مركز تماس

 اداري - كارمند اداري خانم - تهران

 لیسانس یا فوق لیسانس حسابداري - كارشناس حسابداری

 حسابداری - كارشناس حسابرسی/ لیسانس یا فوق لیسانس

 بازاريابي صنعتي - مدرك مرتبط

 كارشناسی در رشته حسابداری، حسابرسی یا مدیریت مالی - مدیر مالی - آقا - تهران

 ليسانس - مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

 كاردانی و یا كارشناسی از رشته كامپیوتر و یا رشته های وابسته - منشی - خانم

 كاردانی و یا كارشناسی از رشته كامپیوتر و یا رشته های وابسته - كارشناس پشتیبانی

 مهندسی برق- الكترونیك - كارشناس فنی و سرویس

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی فروش و بازرگانی

 مهندسی الكترونیك - كارشناس فروش

 محیط زیست، اقتصاد شهری، مدیریت شهری، طراحی محیط، طراحی منظر، اقتصاد، زمین شناسی، نقشه برداری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا، باستان شناسی، برنامه ریزی توریسم - مشاور گرايش شهرسازي

 برنامه ریزی اجتماعی، ترافیك، برنامه ریزی حمل و نقل، جغرافیای شهری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی - مشاور گرايش شهرسازي

 معماري، شهرسازی، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، روستایی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای - مشاور گرايش شهرسازي

 معماری داخلی، مكانیك، برق (قدرت)، الكترونیك، مخابرات، كنترل، محیط زیست، طراحی شهری، طراحی منظر، طراحی محیط - شاخه شهرسازي و معماري گرایش ساختمانهاي مسكونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی

 راه و ساختمان، عمران - عمران، سازه، زلزله - شاخه شهرسازي و معماري گرایش ساختمانهاي مسكونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی

 معماري - مشاور شاخه شهرسازي و معماري گرایش ساختمانهاي مسكونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی

 ژئوتكنیك، مكانیك خاك، مكانیك سنگ، مكانیك جامدات، عمران (محیط زیست) - مشاور شاخه تخصص های مشترك گرایش مقاوم سازی

 سازه، زلزله، راه و ساختمان، عمران - عمران - مشاور شاخه تخصص های مشترك گرایش مقاوم سازی

 كاردان در رشته فروش یا حسابداری - كارمند فروش يا حسابداري - خانم - تهران

 ارتباطات، ,علوم سياسي ، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، عكاسي - خبرنگار

 رشته‌هاي مرتبط - مدير روابط عمومي و امور فرهنگي / اصفهان

 حسابداري - سرپرست حسابداري صنعتي / اصفهان

 مهندسي مكانيك - مهندسي متالورژي - مدير كارگاه‌هاي ساخت قطعات صنعتي / اصفهان

 حسابداري - مدير امور مالي و حسابداري / اصفهان

 رشته هاي مرتبط - معاون بازرگاني، مدير منابع انساني، مدير برنامه ريزي كالا و لجستيك / اصفهان

 مهندسي شيمي - سرپرست مهندسي فرآيند / خوزستان

 مهندسي صنايع - رئيس برنامه ريزي توليد / خوزستان

 مهندسي صنايع - رئيس توسعه سيستم‌هاي مكانيزه ERP / خوزستان

 رشته‌هاي مرتبط - رئيس انبار / خوزستان

 مهندسي شيمي - رئيس خدمات فني / خوزستان

 مهندسي مكانيك - رئيس تعميرات / خوزستان

 مهندسي شيمي - معاون بهره برداري، مدير توليد / خوزستان

 مدرك مرتبط - كارشناس ارشد آموزش / مسلط به كامپیوتر و با روابط عمومی بالا

 كارشناسی و كارشناسی ارشد - حسابداری، مهندسی برق، مكانیك و صنایع

 مرتبط - كارشناس فروش و كارمند اداری

 حداقل ديپلم - منشي مسلط به امور اداري

 ارتباطات، ,علوم سياسي ، اقتصاد، مديريت بازرگاني، عكاسي - خبرنگار

 كارشناسی حسابداری - كمك حسابدار / آشنا به امور حسابداری و نرم افزار سپیدار سیستم / خانم

 كاردانی و یا لیسانس ترجیحا بازاریابی و مدیریت - كارمند فروش / خانم

 آشنایی كامل با امور اداری - مسلط به نرم افزارهای مرتبط - منشي / خانم

 كارشناس یا كارشناس ارشد رشته مهندسی كامپیوتر - كارشناس IT

 مهندس عمران - جانشين پروژه / تهران

 مهندسي صنايع - ليسانس و فوق ليسانس / كارشناس صنايع

 مديريت منابع انساني و رشته‌هاي مرتبط - ليسانس و فوق ليسانس / كارشناس منابع انساني

 مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي، MBA - ليسانس و فوق ليسانس / كارشناس خدمات پس از فروش

 مديريت بازرگاني MBA - ليسانس و فوق ليسانس / كارشناس بازرگاني خارجي

 مدرك مرتبط - پشتيبان نرم افزار / مسلط به سيستم‌هاي مالي و منابع انساني

 مدرك مرتبط - مدير پروژه نرم افزار

 كارشناس - برنامه نويس مسلط به #C و MVC

کارجوي گرامي! اين قسمت امکان دسترسي سريع به فرصت هاي شغلي وآگهي هاي استخدامي موجود را فراهم مي سازد .
عنوان شغل :  

سازمان همياري و اشتغال دانش آموختگان
پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران
پذيرش رايگان آگهي استخدامي در جابيران
نظام جامع اطلاع رساني بازار كار

منابع
‌طرحهاي ‌خود‌اشتغالي
ثبت ‌نام در جابيران
مشاوره شغلي
آزمون و سنجش
فرصت‌هاي‌ آموزشي
‌پيشرفت‌ شغلي
مراكز‌ كاريابي
پذيرش‌آگهي‌ و‌ تبليغات
پيوند‌هاي‌ مفيد
جابيران استاني

نظرسنجي

کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.


 
تعدادنظرات‌ارسالي:1119


آمار بازديد‌صفحات
امروز: 1,941
ارديبهشت ماه: 271,690
کل: 57,953,956

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي‌باشد.