تبليغات‌ويژه
تبليغات در جابيران
كلينيك صنعت شهرك صنعتي پايتخت

  معرفي‏نامه شغلي (رزومه)
 جستجوي فرصت‏هاي شغلي
 فهرست آگهي‏هاي استخدام
  عضويت در ‌بانك كارآموزان
معرفي فرصت شغلي
جستجوي متقاضيان استخدام
مشخصات شرکت / موسسه
جستجوي‌كارآموزان
 فوق دیپلم یا لیسانس كامپیوتر (سخت افزار/نرم افزار)/لیسانس IT - كارشناس نرم افزار و گرافیك - تهران

 فوق دیپلم یا لیسانس آمار، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های مرتبط - حسابدار و كارشناس مالی - تهران

 حداقل لیسانس - مونتاژ كار / مرد - مجرد - ساكن يزد

 حداقل لیسانس - مدیر فروش / مرد - مجرد - ساكن يزد

 كارشناس / سابقه كار مرتبط - كادر فروش و بازاریابی

 سابقه كار مرتبط - مسئول دفتر مديريت (خانم)

 مهندسی متالوژی و مكانیك - مدیر دپارتمان جوش / مرد و زن

 مهندسی عمران، معماری و مكانیك - مدیر دپارتمان نظام مهندسی / مرد و زن

 مهندسی كامپیوتر و IT - مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات / مرد و زن

 مدیریت - مدیر دپارتمان مدیریت / مرد و زن

 مهندسی صنایع - مدیر دپارتمان مهندسی صنایع / مرد و زن

 مهندسی عمران و معماری - مدیر دپارتمان مهندسی عمران و معماري / مرد و زن

 مهندسی مكانیك و برق - مدیر دپارتمان مهندسی مكانیك و برق / مرد و زن

 مهندسی نفت - مدیر دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی / مرد و زن

 كاردانی طراحی و دوخت - كارشناس طراحی و دوخت - آقا و خانم

 كاردانی مدیریت بازرگانی - كارشناس فروش - آقا

 كارشناسی مدیریت بازرگانی - كارشناس فروش - آقا

 كارشناسی مدیریت بازرگانی، كارشناسی نساجی - كارشناس تأمین - آقا و خانم

 كارشناسي رشته هاي مرتبط - منشي واحد فروش - تهران

 مدرك مرتبط - كارشناس طراحی LAN /مركز داده

 مدرك مرتبط - مسئول اجرایی پروژه هاLAN/ مركز داده

 مهندسی صنایع و یا مدیریت های مرتبط (صنعتی، بازرگانی و ...) - كارشناس كنترل پروژه

 حداقل مدرك كاردانی - تكنسین نقشه كشی

 مدرك مرتبط - كارشناس بهداشت حرفه‌اي / ساكن تهران

 ديپلم به بالا - تكميل كادر

 لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت - كارشناس منابع انسانی و آموزش - كرج

 فوق ديپلم – آشنايي با نرم افزارهاي office - منشي - خانم - تهران

 لیسانس مرتبط با زبان - Copywriter/ طراح محتوا

  MBA with either General Management concentration or Finance - Business Analyst

 كارداني و كارشناسي رشته هاي تحصيلي مرتبط - كارشناس آزمايشگاه - خانم - شهر قدس تهران

 كارداني و كارشناسي رشته هاي تحصيلي مرتبط - كارشناس برنامه ريزي و توليد - خانم - شهر قدس تهران

 كارداني و كارشناسي رشته هاي تحصيلي مرتبط - كارشناس R&D - شهر قدس تهران

 فوق دیپلم - لیسانس مدیریت- صنایع- كامپیوتر - مدیر مركز - آقا - بوشهر

 فوق دیپلم الكترونیك - تكنسين - آقا و خانم - غرب تهران

 مدیریت (اولویت مدیریت بازرگانی و آموزش)، زبان انگلیسی، مهندسی صنایع، روابط عمومي، ارتباطات - كارشناس آموزش(برای دوره های زبان، بازرگانی و مدیریت)

 ليسانس - كارشناس اداری - آقا - تهران

 مدرك مرتبط - كارشناس فروش

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار

 مدرك مرتبط - انباردار

 كاردانی و بالاتر - رشته های مرتبط با كامپیوتر - آقا و خانم - شاهرود

 ( كارشناس و بالاتر ) - مهندس صنایع - آقا و خانم - شاهرود

 كارشناس و بالاتر - مهندس عمران - آقا و خانم - شاهرود

 فوق دیپلم - كارمند ارتباط با مشتري - خانم - تهران

 برق و مخابرات - كارشناس فروش

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 كامپیوتر، الكترونیك و مخابرات - كارشناس فنی ترجیحا - آقا

 كارشناسی مرتبط - منشی

 كارشناس حسابداری - كارشناس حسابداری

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار - تهران

 كارشناسی مرتبط - منشی خانم - تهران

 كاردانی و كارشناسی - كارمند اداری جهت فروشگاه مبلمان ترك

 ديپلم - موتور سوار / آقا

 فوق ديپلم - منشي پذيري / خانم

 حداقل ليسانس مرتبط - كارشناس شبكه / آقا

 حداقل فوق ديپلم سخت افزار يا الكترونيك - تعمير كار الكترونيك / خانم و آقا

 ليسانس - گرافيست / خانم و آقا

 حداقل فوق ديپلم - فروشنده / خانم و آقا

 فوق ليسانس و ليسانس - مدير مالي و كارشناس مالي (آقا)

 كارشناس ارشد و كارشناس - حسابدار ارشد و حسابدار / سابقه كار در شركت‌هاي توليدي

 لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت - كارشناس منابع انسانی و آموزش - كرج

 كارشناس - كارشناس فروش - 2 نفر - تهران

 كارشناسی حسابداری، مدیریت صنعتی/مالی/بازرگانی - مدرس نرم افزارهای مالی و اداری - تهران

 مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی - كارشناس كنترل پروژه

 مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی - كارشناس سیستم و روش

 مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی - كارشناس برنامه ریزی استراتژیك

 فوق دیپلم فني - انباردار - آقا - اصفهان

 فوق دیپلم / ديپلم فني - اپراتور دستگاه - آقا - اصفهان

 ليسانس مديريت / صنايع - مسئول دفتر و امور اداري - خانم - اصفهان

 ليسانس گرافيك - كارشناس نمونه گير چاپ - خانم - اصفهان

 فروش - كارشناس فروش

 بازاريابي و رشته هاي مرتبط - امور بازاريابي و توسعه بازار

 اداري - منشی و مسئول دفتر

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی بانك اطلاعاتی

 برنامه نويسي - برنامه نویس اندروید

 برنامه نويسي - برنامه¬نویس دلفی

 برنامه نويسي - برنامه نویس و توسعه دهنده رابط كاربر

 برنامه نويسي - برنامه نویس و توسعه دهنده جاوا

 مدرك مرتبط - تحلیلگر

 لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت - كارشناس منابع انسانی و آموزش - كرج

 كارشناس - كارشناس پشتیبانی نرم افزار مسلط به SQL

 كارشناس - انباردار / سابقه كار مرتبط

 فوق دیپلم یا لیسانس كامپیوتر (سخت افزار/نرم افزار)/لیسانس IT - كارشناس نرم افزار - تهران

 لیسانس حسابداری - حسابدار

 لیسانس كامپیوتر/برق الكترونیك - كارشناس فروش

 لیسانس كامپیوتر/برق الكترونیك - كارشناس فنی

 كارشناسی مدیریت یا مهندسی صنایع - كارشناس منابع انسانی - تهران

 لیسانس و فوق لیسانس بازاریابی و فروش و رشته های مرتبط - امور بازاریابی و توسعه بازار

 فوق دیپلم یا دیپلم تاسیسات- گرایش حرارتی وبرودتی - تكنسین تاسیسات - كرج

 كارشناس مكانيك گرايش: (سیالات- جامدات) یا برق قدرت - مدیر فنی وساخت - كرج

 مديريت - متخصص منابع انساني - يزد

 فوق دیپلم یا لیسانس آمار، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های مرتبط - حسابدار - تهران

 فوق دیپلم - انباردار

 ليسانس / فوق ليسانس مكانيك - مهندس مكانيك

 ليسانس / فوق ليسانس برق - مهندس برق

 ليسانس / فوق ليسانس مهندسي صنايع - كارشناس كنترل پروژه

 ليسانس مهندسي عمران / مكانيك - سرپرست كارگاه

 كارداني - حسابداري / خانم

 كاردانی یا كارشناسی نرم افزار - كارشناس پشتیبانی نرم افزار

 برق - تكنسين برق قدرت( الكترو تكنيك )

 اداري - منشي مسلط به نرم افزار هاي اداري و آشنا به زبان انگليسي

 
کارجوي گرامي! اين قسمت امکان دسترسي سريع به فرصت هاي شغلي وآگهي هاي استخدامي موجود را فراهم مي سازد .
عنوان شغل :  

سازمان همياري و اشتغال دانش آموختگان
پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران
پذيرش رايگان آگهي استخدامي در جابيران
نظام جامع اطلاع رساني بازار كار

منابع
‌طرحهاي ‌خود‌اشتغالي
ثبت ‌نام در جابيران
مشاوره شغلي
آزمون و سنجش
فرصت‌هاي‌ آموزشي
‌پيشرفت‌ شغلي
مراكز‌ كاريابي
پذيرش‌آگهي‌ و‌ تبليغات
پيوند‌هاي‌ مفيد
جابيران استاني

نظرسنجي

کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.


 
تعدادنظرات‌ارسالي:1104


آمار بازديد‌صفحات
امروز: 1,248
دي ماه: 264,323
کل: 57,160,865

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي‌باشد.